Kontakt

Ønsker du å leie buss eller kanskje delta på en av våre organiserte turer?

Ta gjerne kontakt med oss.

(Prisforespørsler må sendes via e-post da vi dessverre ikke kan gi priser over telefon.)

Kontakt oss i Oslo og Akershus

Unibuss Tur AS

Sentralbord: + 47 947 90 190

E-post: tur@unibuss.no

Besøksadresse: Strømsveien 196, 0668 Oslo

Postadresse: Schweigaardsgate 16, 0191 Oslo

Kontakt oss i Vestfold

Unibuss Tur AS

Sentralbord: +47 33 33 45 45

E-post: tur.vestfold@unibuss.no

Besøksadresse: Borgeskogen 57 C, 3160 Stokke

Postadresse: Schweigaardsgate 16, 0191 Oslo

Fakturaopplysninger for Unibuss Tur AS

Vi kan ta imot faktura på følgende måter:

1. E-faktura

2. Faktura som vedlegg (PDF) til e-post: unibuss-no-0020-idf1@pdfinbound.com

Krav til faktura: Bokføringsforskriften §5-1-1 flg.

1. Fakturadato og fakturanummer

2. Selgers navn, organisasjonsnummer, bokstavene «MVA»

3. Mottakers navn og adresse

4. Beskrivelse av varen/tjenesten

5. Leveringsdato/-sted

6. Forfallsdato og totalvederlag

7. Avgiftssats og avgiftsbeløpet i NOK

I tillegg krever Unibuss Tur AS at fakturaer skal merkes med ansattnummeret til bestiller (5-sifre) under «kundens referanse».

Faktura som ikke tilfredsstiller kravene skal avvises og bestiller skal be om ny faktura.

Hvem i Unibuss Tur AS kan bestille varer/tjenester:

Det er kun bestillere som er godkjent av respektive budsjettansvarlige som har anledning til å bestille varer og tjenester på vegne av Unibuss Tur AS.

Dersom det oppstår tvil om hvem som kan bestille, ta kontakt på 22 08 43 48!