FAQ

Viktig informasjon ved ankomst OSL Oslo Lufthavn

Ved ankomst OSL henvender gruppelederen seg til NOR-WAY Bussekspress skranken (ved siden av informasjonsskranken midt i ankomsthallen)

Oppgi da gruppenavn og at dere har bestilt buss hos Unibuss Tur; vi har på forhånd informert NOR-WAY Bussekspress om oppdraget.

NOR-WAY Bussekspress vil da ringe til bussen som står i et bussdepot noen hundre meter fra terminalområdet. Den kommer til angitt plattform innen noen få minutter. Bussjåføren vil for øvrig alltid holde seg orientert om eventuelle forsinkelser.

Bussleie uten sjåfør

Vi får mange henvendelser om det er mulig å leie buss uten sjåfør. Det har vi dessverre ikke mulighet til.

Hittegods

Gjenstander som blir funnet i våre busser blir levert til vårt kontor. Gjenstandene kan vanligvis hentes neste virkedag. Kontoret har åpningstid mandag til fredag 08:00 – 16:00.

Kontakt oss gjerne før du møter opp på kontoret for å sjekke om din savnede gjenstand har blitt funnet.

Sikring av barn i buss

Gjeldende regelverk (Utdrag fra Statens Vegvesen)

I forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn (FOR 1979-09-21 nr. 07, forskrift om bruk av bilbelte mv.) § 1 første ledd skal “bilbelte og annet utstyr til sikring av personer (…) brukes der det er montert”.

For barn i buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse 1 (“bybuss”), uttales det i § 1 fjerde ledd b at “Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.”

For mer informasjon, vennligst klikk på linken:

Kjøre- og hviletid

All kjøring vil bli foretatt i henhold til gjeldende «kjøre- og hviletidsbestemmelsene».